ഒച്ചയില്ലാത്ത നിലവിളികള് അഥവാ എന്റെ കവിതകള്

Wednesday, November 17, 2010

ഒന്നൊഴിവാക്കിത്തരൂ...പ്ലീസ്...
മനസ്സില്‍ പെരുന്നാള്‍
പൂത്തിരി കത്തിയപ്പോള്‍
ഓലപ്പടക്കം പൊട്ടിച്ചതിനു
തൊപ്പി ഇരുമ്ബഴികളെണ്ണി.

പീലി വിടറ്ത്തിയ
മയിലിനോടാരോ
കണ്ണിറുക്കിയതിന്
താടി
കോടതി കയറി.

ഔട്ടോഫ് റെയ്ന്ചിലുള്ള
നമ്ബറ് ഡയല്‍ ചെയ്ത
മഫ്ത
ഫോറ്ത് എസ്റ്റെയ്റ്റിന്റെ
നാലു നാളത്തെ സദ്യക്കു
വെണ്ടക്കയയി.
പ്ളീസ്......
വ്യാജ ഏറ്റു മുട്ടലുകളില്‍
കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ
എണ്ണം പിടിക്കാനെങ്കിലും
തസ്ബീഹ് മാലയെ,
ആ ആ അജ്ഞാത മയ്യിത്തുകള്ക്കായി
നമസ്കരിക്കാനെങ്കിലും
മുസ്വല്ലയെ,
നിങളുടെ
കേസ് ഫയലില്‍ നിന്നും
ഒന്നൊഴിവാക്കിത്തരൂ...പ്ളീസ്...... (തേജസ്2010 ജൂണ്‍ 1-15)

No comments:

Post a Comment